Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Mobilność • Aktualności

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013
 

Projekt „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

Treść

Konferencja

Data aktualizacji: 19-12-2012

W dniu 12.12.2012 r. w Zgorzelcu odbyła się konferencja pt. „Możliwości wspierania transgranicznej mobilności przez samorządy”, podsumowująca projekt „ Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska – Saksonia”. Konferencję otworzyli przedstawiciele realizujących projekt partnerów: Pani Danuta Florek – Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pani Ute Wolff - Zastępca Dyrektora Jobcenter Landkreis Görlitz. Wcześniejsze wydarzenia projektu podsumowały: Pani Monika Przeniosło – moderator poświęconego roli systemu edukacji w kształtowaniu rynku pracy Seminarium nr 1 oraz Pani Bożena Pawłowicz – moderator poświeconego rynkowi pracy Seminarium nr 2. Kolejnym punktem konferencji były zagadnienia ściśle związane z praktyką życia gospodarczego – swoimi ocenami dobrych i słabych stron przygranicznych obszarów Dolnego Śląska i Saksonii podzielili się Pan Chris Schmitz – niemiecki przedsiębiorca działający w Polsce oraz Pan Krzysztof Rudner – polski przedsiębiorca prowadzący firmę w Saksonii. Elementem nawiązującym do wcześniejszych działań projektu było wystąpienie Pana Sylwestra Urbańskiego, przedstawiciela Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, który przedstawił działania Agencji zarówno w obszarze kreowania transgranicznej współpracy przedsiębiorców, jak również działania edukacyjne, adresowane do uczniów. Elementem podkreślającym konieczność formalnego uregulowania zasad współpracy przygranicznej była prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach i Agentur für Arbeit z Frankfurtu nad Odrą. Porozumienie regulujące zasady współpracy tych instytucji rynku pracy daje im bowiem zarówno możliwości finansowania spotkań roboczych, jak i umożliwia przygotowywanie nowych projektów transgranicznych. W trakcie dyskusji uczestnicy podnieśli dwa zasadnicze problemy – różnice w systemach prawnych regulujących działania na rynku pracy i edukacji w Polsce i w Niemczech są ciągle bardzo istotne i są niezależne od władz lokalnych. Natomiast kwestia kompetencji językowych pozostaje, jak najbardziej, w granicach możliwości oddziaływania samorządów. Zbyt niskie kwalifikacje językowe pozostają główną barierą zarówno przy budowaniu współpracy transgranicznej instytucji jak i mieszkańców
w zakresie wykorzystywania istniejących możliwości transgranicznej mobilności zawodowej i edukacyjnej. Konferencję zamknęły Pani Danuta Florek oraz Pani Ute Wolff, które podkreśliły potrzebę zintensyfikowania współpracy polsko – niemieckiej na rynku pracy Euroregionu Nysa z większym, niż dotychczas, zaangażowaniem wszystkich lokalnych aktorów.

Program Konferencji:

Materiały informacyjne dla uczestników konferencji, w formie elektronicznej, dostępne są na stronie projektu w zakładce - „Publikacje”.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Organizacyjne nr 3

Data aktualizacji: 16-11-2012

14 listopada 2012 r. odbyło się trzecie spotkanie zespołu projektowego. Celem spotkania było podsumowanie Seminarium nr 2, omówienie organizacji i technicznych aspektów przygotowania konferencji podsumowującej projekt pt. „Możliwości wspierania transgranicznej mobilności przez samorządy”. Konferencja odbędzie się 12.12. b.r. w Hotelu „Pawłowski” w Zgorzelcu.


 

Seminarium nr 2

Data aktualizacji: 16-11-2012

17 października br. w ramach projektu "Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia" odbyło się Seminarium nr 2 pt. "Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową". Uczestników przywitali: Pani Danuta Florek, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pan Sebastian Bergmann, przedstawiciel Jobcenter Landkreis Göerlitz, a także Pani Bożena Pawłowicz - moderator seminarium. Przykłady dobrych praktyk w zakresie transgranicznej mobilności zawodowej przedstawili zaproszeni polscy i niemieccy goście. Po prezentacjach nastąpiła dyskusja uczestników wraz z warsztatami oraz opracowaniem wspólnych postulatów i wniosków. Wśród gości Seminarium obecna była m.in. starosta kamiennogórski Pani Ewa Kocemba.

Program Seminarium:

Materiały informacyjne dla uczestników seminarium, w formie elektronicznej, dostępne są na stronie projektu w zakładce - „Publikacje”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Spotkanie Organizacyjne nr 2

Data aktualizacji: 16-11-2012

 

W dniach 1-2 października 2012 roku w Karpaczu, odbyło się drugie spotkanie organizacyjne zespołu projektowego. Celem spotkania było przede wszystkim przygotowanie Seminarium nr 2 pt. „Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową”, które odbędzie się w dniu 17 października.Omówiono także część zagadnień związanych z organizacją konferencji podsumowującej projekt oraz zagadnienia promocji projektu:
a)      aktualizacje materiałów na str