Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Mobilność • Publikacje

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013
 

Projekt „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

Treść

W tej zakładce zostały zamieszczone materiały zgromadzone w ramach projektu pn. „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy – POWT Polska – Saksonia” .

Pliki są w formacie PDF (do otworzenia potrzebny program Adobe Reader).

SEMINARIUM NR 1: „System edukacji jako determinanta rynku pracy w przyszłości”

1. „Wykorzystać sąsiedztwo - dajmy naszej młodzieży szansę" - Pani Monika Przeniosło, moderator seminarium.

2. „Działania służb EURES w zakresie wspierania transgranicznej i międzynarodowej mobilności edukacyjnej" - Pani Alicja Przepiórska, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

3. „ IdA - Integracja poprzez wymiany" - Pan Thorsten Angermann, Jobcenter Görlitz, Pan Maciej Kosiński, BSW Drezno.

4. „Możliwości współpracy transgranicznej z DPFA w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego" - Pan Dr Detlev Freyhoff, Deutsche Privat Finanzakademie Akademiegruppe, Pani Katarzyna Hübner, DPFA Europrymus.


5. „Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich" - Pani Agnieszka Wieciołkowska, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu.

6.„15 lat działalności edukacyjnej i współpracy transgranicznej" - Pani Dr Brigit Dippe, Euro Schule Organisation Görlitz , Pani Anna Rebiger - Skibińska, Euro Szkoła Zgorzelec.

7. „..dla życia i pracy Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa" - Pani Dr. Regina Gellrich, PONTES-Agentur / Servicestelle Bildung des Landkreises Görlitz.

 

Streszczenia  prezentacji znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

SEMINARIUM NR 2 : „Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową”.

1. „Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową” - Pani Bożena Pawłowicz, moderator seminarium.

2. „Viadukt innovativ" - Pan Józef T. Finster, Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze Gorzów Wielkopolski oraz  Pan Gunnar Pajer, Business and Information Centre GmbH Franfurkt.

3. „Centrum współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii” - Pan Bogusław Wojtas, Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ  „Solidarność”.

4. „ Eurojob Viadrina” - Pani Justyna Łotecka, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT: „Możliwości wspierania transgranicznej mobilności przez samorządy".

1. Informacja o projekcie, celach, wskaźnikach i wynikach realizacji – Pan Piotr Lazar, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

2. Wystąpienie podsumowujące seminarium „System edukacji jakodeterminanta rynku pracy w przyszłości”– Pani Monika Przeniosło, moderator seminarium.

3. Wystąpienie podsumowujące seminarium „Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową”– Pani Bożena Pawłowicz, moderator seminarium.

4. Mobilność w praktyce – spostrzeżenia przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność w kraju partnerskim – Pan Chris Schmitz, przedsiębiorca niemiecki prowadzący działalnośćgospodarczą na Dolnym Śląsku.
 

5.Wspieranie współpracy przedsiębiorców z Dolnego Śląska i Saksonii – Pan Sylwester Urbański, Członek Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze.
 

6. Transport publiczny jako jeden z czynników warunkujących rozwój mobilności transgranicznej – Pani Sandra Trebesius, przedstawiciel ZVON Bautzen.

7. Współpraca transgraniczna publicznych służb zatrudnienia Powiatu Słubickiego i Powiatu Frankfurt nad Odrą – Pani Anna Mucha i Pani Małgorzata Mazurek, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych