Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Mobilność • O projekcie

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013
 

Projekt „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

Treść

Projekt „Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy – POWT Polska – Saksonia” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012 – 2014 w Euroregionie Nysa, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr ERN/PL/0597/2/2012/5 z dnia 22.05.2012 r. zawartej pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
Wartość projektu wynosi 14.999 €.
Okres realizacji projektu:
01.06.2012 r. – 31.12.2012 r.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest promocja wspierania mobilności zawodowej i edukacyjnej na transgranicznym rynku pracy. Celem szczegółowym projektu jest promocja działań w zakresie rozwoju gospodarczego i edukacji, które w przyszłości służyć będą rozwojowi mobilności na transgranicznym rynku pracy i edukacji oraz uświadomienie odpowiednim aktorom lokalnym potrzeby i możliwości ich wspierania przez samorządy. Cel będzie realizowany poprzez dostarczenie przykładów dobrych praktyk oraz wiedzy o korzyściach płynących ze wspierania transgranicznej mobilności. Służyć temu będą spotkania z przedstawicielami gospodarki i instytucji działających na transgranicznym polsko-niemieckim rynku pracy i edukacji, także spoza Euroregionu Nysa, współpracujących na rzecz rozwoju transgranicznych działań w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki i takimi działaniami oddziaływujących na mobilność transgraniczną. Dodatkowym wsparciem dla uczestników będą drukowane dwujęzyczne materiały informacyjne, przygotowywane odrębnie dla każdego działania. Uczestnikami projektu będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, instytucji edukacyjnych , instytucji rynku pracy i ich partnerów społecznych
z obszaru Euroregionu Nysa.
W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 seminaria oraz konferencja i działania promocyjne.
 

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych